“Подкрепям господин Венцислав Венков като кандидат за кмет на Община Шумен. На 3 ноември ще дам своя глас с бюлетина #56! В Програмата му са заложени два  основни приоритета, за които ще продължа да работя - активна работа за възстановяване на водата в с. Мараш и изграждане на закрит плувен басейн на територията на Тежък полк”

Димитър Христов - водач на листа ат ПП “Възраждане”! #56

Пресцентър „БСП за България“ - Шумен