Няма регистрирани нови огнища на болестта Африканска чума по свинете на територията на област Шумен, отчетоха от дирекцията по безопасност на храните на заседание на Областната епизоотична комисия, водено от заместник областния управител Петко Шаренков.

„В област Шумен към момента обстановката е спокойна, работи се по изпълнението на всички мерки“, съобщи д-р Едмон Маринов, гл. инспектор отдел „Здравеопазване  при животните” при ОДБХ Шумен. През периода са взети 86 броя проби от умрели свине от промишлени и семейни свинеферми. Проверени са фамилни ферми тип „А“ в 10 км зона около огнището на болестта Африканска чума при свинете в обект за отглеждане на свине от порода "Източнобалканска свиня" в община Смядово. „От тези ферми са взети и изпратени за изследване общо 194 проби и резултатите на всички проби са отрицателни“, каза д-р Маринов. По думите му продължават и проверките на свиневъдни обекти тип „заден двор“, като през изминалата седмица са извършени 16 такива проверки и няма констатирани нарушения.

На заседанието бяха докладвани и извършените дейности по отношение  неразпространението на болестта Африканска чума по свинете в обявените първични огнища на заболяването при диви свине в землищата на с. Менгишево, община Върбица, с. Сини вир, община Каолиново и с. Венец, община Венец. По информация на инж. Емил Гелов - директор на Регионалната дирекция по горите, за изминалите четири седмици от началото на ловния сезон, при отстреляни около 1000 прасета в областите Шумен и Търговище няма нови случаи на положителни проби за Африканска чума при свинете.

Директорът на ДГС „Паламара“ инж. Севен Башлъ и на ДГС Върбица инж. Муса Кязъм съобщиха, че в определените зони се спазват мерките за биосигурност. Продължават да се извършват обходи и претърсвания на районите, като до момента няма открити трупове на умрели диви прасета. Директорът на ДГС „Паламара“ информира за съмнения за случаи за умрели диви свине в района, които не се докладват от ловците и в тази връзка Областната комисия взе решение в срок до 8 ноември да бъдат проведени срещи с представителите на ловно-рибарските сдружения.

Заседанията на Областната епизоотична комисия ще се провеждат веднъж в месеца или комисията ще бъде свиквана извънредно при необходимост, съгласно указанията на министъра на земеделието, горите и храните Десислава Танева, съобщи заместник областният управител Петко Шаренков.

Следващото заседание на Областната епизоотична комисия в Шумен е насрочено за 3 декември.

ШУМ.БГ