31 750 лева вече преведени по сметките на 838 семейства, кандидатствали за еднократна помощ за дете в първи клас, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Шумен.

Изплатената сума е 50% от помощта, тъй като от тази година изплащането на еднократната помощ за първолаци се извършва на два пъти. Останалата част от сумата ще бъде изплатена в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Някои от семействата са изпратили на училище близнаци, затова помощта е отпусната за общо 854 първокласници.

“Ние ще извършим проверка посещава ли ученика редовно училище и при случай, че детето не е постъпило в учебното заведение или има допуснати отсъствия, за които няма уважителни причини, то тогава изплатената първоначално помощ трябва да се възстанови от родителите”, коментира за ШУМ.БГ директорът на РДСП Мартина Драгнева. Тя уточни, че за миналата учебна година на 3 семейства са наложени санкции за възстановяване на помощта, поради това, че децата им не са постъпили в училище.

Припомняме, че помощта е в размер на 250 лева и право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища и са със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв.

Тази година за отпускане на еднократна помощ на първолаци в Регионална дирекция „Социално подпомагане“ бяха подадени 894 заявления. От тях отказ получиха 56. За миналата 2018/2019 учебна година еднократна целева помощ получиха семействата на 988 първокласници.

ШУМ.БГ