Бюлетините от две секции във Велики Преслав ще бъдат повторно броени, след като кандидати за общински съветници от БСП оспорват нанесените преференции в протоколите.

Това е посочено в протокола от заседание на Административен съд Шумен по дело №526. По него е образувано производство по жалби на Недко Милков Недков и Еленко Митков Еленков срещу решение № 130-МИ от 28.10.2019г. на ОИК- Велики Преслав по отношение избор на общински съветници, в частта му, с която се обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за кандидатите от листата на БСП за България.

Според двамата кандидати за съветници е налице неправомерно отчитане на вота на избиратели, поради нанесени в протоколите  действителни бюлетини, като недействителни и конкретно неправилно определяне броя на преференциите за Недков и Еленков. 

По време на заседанието на съда Недко Недков посочва, че в протоколите на ОИК, на СИК, има множество нарушения на изборните правила. Той дава пример с Протокол на СИК № 3, където за преференция № 102 на БЗНС има 20 гласа, а в протоколите на ОИК тези гласове са пренесени за преференция 101. „В изборната нощ са отваряни, с Решение № 129/28.10.2019 г. на ОИК, чували, в които са установени съществено несъответствие на вписаните в протокола данни на СИК от секция № 4. Това навежда на мисълта, че е възможно да има и други грешки в протоколите на СИК-овете“, казва още кандидатът за общински съветник.

Недков и Еленков искат от съда повторно броене на всички бюлетини, но съдът намира това за неоснователно. Допуска обаче повторно преброяване на бюлетини в две конкретни секции – едната във Велики Преслав, другата в Кочово, като огледът ще бъде извършен само по отношение на действителни и недействителни бюлетини с отразен преференциален вот за  жалбоподателите.

За целта съдът разрешава разпечатване на помещението във Велики Преслав, където се съхраняват изборните книжа и задължава представител на ОИК и общинската администрация да предоставят бюлетините от секция 272300009 и секция № 272300014 за следващото заседание на съда, насрочено за 8 ноември от 13,00 часа.

Според решението на ОИК в Общинския съвет във Велики Преслав „БСП за България“ вкарва четирима представители и това са: Александър Горчев, Петранка Василева, Тодор Бекяров и Румен Кожухаров.

ШУМ.БГ