Политиките за хората с увреждания у нас да не се правят популистки и конюнктурно, а да лежат на обективен и научно обоснован анализ за целесъобразността на конкретните мерки. За това настоява екипът на проект "Включеност и увреждания", целта на който е да се създаде методика за изследване на политиките и индекс на включеност.

За да се бъде изработен индексът, ще бъде проведено социологическо проучване. Според Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч" - социологическата агенция, която е партньор по проекта, за да е добър индексът, трябва да бъдат включени множество измерители. От една страна трябва да има обективни индикатори като рампи, пътеки, звукови сигнали и др., а от друга - да се измери реалното възползване на хората от тях.

"В другите страни хората с увреждания са видими. Те са част от обществото и имат пълноценен живот. В България не е така", каза Боряна Димитрова.

"Включването е важно от гледна точка на ефективното разходване на публични средства. Преди години нямаше пари за политики за хората с увреждания, а сега има финансирането, но то не се харчи ефективно. Всичко е по брюкселски подход - да има усвояване, да е законосъобразно, да има фактури, но няма мерител ефективни ли са политиките", каза доц. Стойчо Стойчев от катедра "Политология" на Софийския университет, която също е партньор по проекта.

Според доц. Татяна Буруджиева политиките за хората с увреждания трябва да бъдат базирани на данни и доказателства, както и да има повече чуваемост. Тя съобщи, че по проекта във Философския факултет ще бъдат създадени курсове, а вероятно и цяла магистърска програма, в която да се обучават хора от институциите и политици, които се занимават с политики за хора с увреждания.

"Промяната на нагласите на хората е другата цел на проекта. Във Видин, откъдето съм аз, хората ги беше страх да ме пипнат на улицата - да не би да съм заразен", коментира Митко Николов от Центъра за независим живот, който е в неравностойно положение.

От екипа обявиха, че към изследването и индекса има международен интерес. Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм със 135 хил. евро. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Дневник