14,385 млн. лв. са постъпили в общинската хазна в Шумен от местни данъци и такси за десетте месеца на годината. Изпълнението е 84% от годишния план, който е 17,060 млн. лв., съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

С най-голям дял са приходите от такса битови отпадъци – 5 млн. 722 хиляди лева, което е 88 % от планираното.

Изпълнението на годишния план от налога върху недвижимите имоти към 31 октомври е на 73% и е в размер на 2,705 млн. лв.  Постъпленията от данъка върху превозните средства са 3,695 млн. лв., или  95% от предвиденото. Останалите приходи са от данъка върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, патентен и туристически данък.

От анализа на отчета по изпълнението на годишния план става ясно, че се запазва  тенденцията към по-добра събираемост на данъчните задължения, допълниха от общинският пресцентър.

ШУМ.БГ