Европейската инвестиционна банка обяви късно в четвъртък, че от края на 2021 г. спира участието си в почти всички проекти за изкопаеми горива. Решението се очакваше не само заради ефекта върху кредитирането на този сектор, но и заради тенденцията, която задава. То ще влезе в сила година по-късно от първоначално предложения срок, защото няколко страни от Европейския съюз лобираха за отлагане.

Новата кредитна политика на банката, одобрена със "значително мнозинство", ще спре финансирането на проекти с горива, добивани от земните недра, включително такива с природен газ, обяви Андрю Макдауъл, вицепрезидент на ЕИБ, отговарящ и за енергетиката. "Това е важна първа крачка, но тя не е последната", добави той.

Природозащитни организации приветстват решението, но и изразяват съжаление от едногодишното отлагане на действието му. "Поздравления за Европейската инвестиционна банка и държавите, които се бориха за установяването на този глобален стандарт", заяви Себастиен Годино, икономист от европейския клон на WWF.

ЕИБ е най-големият в света кредитор, в който акционери са държави, и те задават амбициозни цели в финансирането на устойчиво развитие, припомня "Ройтерс". Макдауъл заяви в четвътък, че искат "да определим стандартите" за това как една мултилатерална банка адаптира дейността си спрямо целите на Парижкото споразумение за климата.

Новите правила определят проектите, кандидатстващи за заем от ЕИБ, да докажат, че могат да произведат киловатчас енергия с изхвърляне на по-малко от 250 грама въглероден диоксид. Този критерий изключва традиционните електростанции, работещи на природен газ.

Газовият сектор не е напълно изключен от финансирането, но трябва проектите му да се основата на това, което банката нарича "нови технологии", каквито са улавянето и съхраняването на въглерод, когенерацията (производството едновременно на топло- и електроенергия) или смесването на изкопаем природен газ с т.нар. възобновяеми газове.

Миналата седмица финансовите министри от ЕС единодушно подкрепиха постепенното спиране на кредитирането на газови, петролни и въглищни проекти с цел подпомагане на борбата с причинени от човешката дейност промени в климата. Няколко държави настояваха да се запази финансирането за природния газ, поради което на 5 ноември Макдауъл предложи на 28-те акционери (страните членки на ЕС) компромис за преместване на срока от края на следващата година към края на 2021 г.

Това бе и вариантът, за който лобираше Европейската комисия. Тя има само ролята на наблюдател в борда на ЕИБ, но е със силно влияние и има власт да дава решаващия глас, когато мнението на акционерите се раздели точно наполовина и това блокира решението. Този път ситуацията е била далеч от подобен сценарий, тъй като според банката одобрението си за новата политика в енергетиката са дали страни, контролиращи 90% от капитала ѝ.

Дневник