Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започна да събаря незаконни къщи на обвиняеми за телефонни измамни, съобщиха от Специализираната прокуратура. До момента са издадени 17 заповеди за премахване на незаконни строежи, като едната вече е изпълнена. Собствениците на други два незаконни строежа са обявили, че ще ги съборят доброволно.

До крайната мярка се стигна, след като Специализираната прокуратура възложи на ДНСК да провери законността на 103 недвижими имота, собственост на 27 обвиняеми за участие в три неутрализирани през 2019 г. организирани престъпни групи за телефонни измами.

Проверените имоти се намират в Горна Оряховица, Берковица, Левски, Ветово и селата Ружинци и Арчар. Освен издадените 17 предписания за събаряне на незаконните къщи за други 20 обекта предстои да бъдат изпратени заповеди за премахването им. За 5 имота е наложена забрана за ползване. 23 от останалите проверени сгради пък се причисляват към т.нар. търпими строежи (незаконни, без строителни книжа, но са вписани в действащите устройствени планове и не подлежат на премахване или забрана за ползване), а други 26 обекта са в процес на изследване по търпимост.

Образувани са общо 11 наказателни производства срещу виновните длъжностни лица от общинската администрация, неизпълнили служебните си задължения и позволили строежа на някои от имотите.

Дневник