Възражда се проектът за строеж в къмпинг "Градина", съобщи БНР. В края на ноември бургаската екоинспекция отново е дала зелена светлина за изграждане на бистро, бар и търговски обекти на метри от морето.

Те ще са върху терен от 5 дка. Строителството започна през януари тази година, но бе замразено, а проектът сега е обновен. Екоинспекцията е издала положителна оценка за съвместимостта за строежа, въпреки че той попада в Защитената зона "Бакърлъка" за опазване на дивите птици и граничи със Защитената зона "Плаж Градина – Златна рибка" за опазване на природните местообитания.

В терена няма дюни, казват от екоинспекцията, а са в непосредствена блоизост. Територията е урбанизирана, за курортна дейност. Обектът попада в зона "А" на крайбрежието, предвидена е 20% плътност на застрояването, седем метра максимална височина, 70% озеленяване, половината, от което, да са дървета.

От екоинспекцията посочват, че строежът ще засегне минимално защитената зона и няма да повлияе особено на птиците, въпреки че е намалена буферната зона, свободна от застрояване.

Възложител е "Градина" АД.

Дневник