Българското висше образование прави малка крачка към по-качествено представяне и е вече по-близо до нуждите на пазара на труда. Такива изводи прави изследване на "Отворено общество", обяви в ефира на БНР Георги Стойчев, изп. директор.

Той посочи още, че според данните на организацията се увеличава делът на чуждестранните студенти, които се обучават в България.

Все още има множество професионални направления, при които студентите, завършили едно и също професионално направление, в много случаи една и съща специалност, намират различна реализация на пазара на труда и заплащане в зависимост от конкретното завършено висше училище. Такива са икономика, високи технологии, природни и инженерни науки. В други специалности няма такава разлика – педагогика, медицина, военно дело.

Делът на завършилите, които се реализират на позиции, изискващи висше образование, се увеличава и през последното десетилетие за първи път надвишава 50% от завършилите, обяви Стойчев. Остава проблемът, че един от всеки двама завършили не работи на позиция, която изисква висше образование или не работи на такава позиция в рамките на първите 5 години след завършването си. Този проблем е по-силно силно изразен при завършилите бакалаври.

Стойчев подчерта, че университетите в България имат рационално поведение, което в голяма степен зависи от стимулите. През последните няколко години има рационализиране при разпределението – повече студенти в специалности с по-добра реализация на пазара на труда.

На свой ред ректорът на Софийския университет обяви, че системата за качество на Софийския университет не е формална и работи наистина добре, а учебното заведение е от малкото, които не си позволили да създават самоцелно нови направления и специалности с цел да привличат повече студенти.

Според него забраната за преподаватели, които могат да участват в участването на акредитирането на един единствен университет, ще нормализира системата:

"Много от университетите ще бъдат засегнати от тази мярка. Това предложение се внася за пореден път в парламента с подкрепата на Съвета на ректорите. Много от ректорите осъзнават, че това ще им създаде сериозен проблем и ще имат нужда от това да създават допълнителен нов капацитет", обясни той.

Той оцени като нещо добро националната карта, която ще се създаде на университетите в страната, защото те се създават доста хаотично и безконтролно.

Той призова да се увеличи бюджета на висшето образование със скоростта, с която това се прави в средното.

Дневник