В област Шумен към настоящия момент има 150 професионални приемни семейства, които полагат грижи за 143 деца, съобщиха от  Регионална дирекция за социално подпомагане в Шумен.

Към 31 декември 2019 година 10 семейства са заличени от Регистъра на професионалните приемни семейства, сочат данните на дирекцията. Заличаването им е във връзка с подадени заявления от тяхна страна, че не желаят да продължат предоставянето на услугата. Основните причини, които посочват са поради здравословни проблеми, които възпрепятстват предоставяне на качествена професионална приемна грижа.

През м. г. има  утвърдени 3 нови професионални приемни семейства, а Комисията по приемна грижа към Регионална дирекция за социално подпомагане-Шумен е имала 8 редовни заседания.

От РДСП припомнят, че в област Шумен услугата се предоставя по Проект "Приеми ме"  от  седем общини. На територията на общините Велики Преслав, Върбица и Хитрино услугата приемна грижа се предоставя от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

ШУМ.БГ