Към днешна дата общо 1064 заявления за издаване на електронни винетки за хора с увреждания са подадени в Дирекции „ Социално подпомагане“. Приемът на заявления започна в началото на декември, уточниха от РДСП в Шумен.

За 2019 г. на лица с увреждания и на 183 семейства, които отглеждат деца с увреждане са отпуснати общо 5559 електронни винетки.

Право на безплатна винетка имат лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.

Заявленията се приемат по настоящ адрес в Дирекции „Социално подпомагане“, а за улеснение на правоимащите лица заявлението е достъпно на сайта на Агенция за социално подпомагане.

ШУМ.БГ