Общо 333 деца и родители, жертва на насилие, са получили подкрепа от зона “ЗаКрила” в Шумен от както услугата е разкрита в града (края на 2015 г.) Само за изминалата 2019 г. социалните работници са помогнали на 89 новопостъпили деца и родители и са продължили да работят с 18 деца и 7 родители от предходната 2018 г. Това съобщи за ШУМ.БГ директорът на Зона “ЗаКрила” Златка Йорданова.

Тя уточни, че от всички 89 лица, 54 са деца, а 35 родители. От тях 27 деца са били жертва на домашно насилие, а останалите – на насилник извън дома. 22 от децата са били подложени на психическо насилие под някаква форма вкъщи или навън, а 16 - на физическо насилие. Осем от децата са станали жертва на сексуално посегателство. Едва 3 деца, с които работят специалистите, не живеят в семействата си, а други три са настанени при близки и роднини, с цел тяхната защита. 

“Хората, които идват при нас за подкрепа са изпратени най-вече от институции – отдел “Закрила на детето”, полиция, учебни заведения. Много често се случва и те сами да ни потърсят. Молят за помощ, след като са чули за нас или някой, минал през това, ги е посъветвал”, обясни Йорданова. Тя допълни, че най-голям процент на пострадалите са деца на възраст между 7 и 14 години. Случаите са различни по тежест и налагат различно време и специфика за работа.

В центъра работят специалисти, сред които социални работници, психолози, юристи и медицински работници. Те подкрепят децата и техните семейства, както по време на възстановяване след преживяно насилие, така и по време на съдебни и досъдебни производства, за да могат да се справят с трудния период.

“Хубавото на нашата услуга е, че имаме възможността да подкрепяме, както родителя ненасилник, който много често също е жертва, така и родителя, който е извършил насилието. Тоест обхваща се цялата семейна система, дори в случаите, когато имаме тежко домашно насилие, което да предполага съдебни процедури, като ограничителна заповед. Това обаче не означава, че този родител престава да бъде родител на детето си. Изтичайки ограничителната заповед (те са с максимален срок 18 м.), този родител започва да се вижда с детето си и това е много трудна стъпка. И за родителя, който не е насилник, и за самото детенце. Човекът, упражнил насилие, също преминава през собствен труден момент. Защото никой не посяга на детето си просто ей така. Всяко едно насилие има своята предистория, своя генезис и човекът насилник също има нужда от подкрепа. Не да бъде упрекван, а да бъде приет и разбран. Да се разбере откъде идва проблемът и да му помогнем да разбере, че има и други начини за общуване с детето. Разбира се, той само ако иска ще промени нещо. Въпросът е да бъде приет, разбран и да види друга гледна точка”, обясни Йорданова.

Тя допълни, че зона “ЗаКрила” работи и с цел превенция на агресията, като през различни тренинги и обучения са преминали повече от 370 деца.

Йорданова обясни още, че социалните работници в България работят в защита на децата и това те да живеят при своите родители или близки. Случаи на настаняване на деца, извън семейството, има много рядко – при  изключително тежки форми на физическо и сексуално наисилие, с цел опазване живота и здравето на детето. “По-честите мерки, които се предприемат е подкрепа в семейната среда, подкрепа капацитета на родителя, включване на близки и роднини - баби, дядовци и други хора от семейния кръг, които могат да помогнат”, каза Йорданова.

Тя напомни, че всеки, който има нужда от подкрепа, може да се свърже със зона "ЗаКрила" на тел: 0893 361 106 или на място в сградата на Комплекса за Социални услуги за деца и семейства на ул. "Димитър Благоев" 10.

ШУМ.БГ