Европейският съюз си поставя за цел да стане до 2050 г. първото международно държавно обединение, което има неутрален ефект върху промените в климата. За това са нужни значителни инвестиции от националните публични и частни сектори и един от тях ще е представеният днес План за устойчиво инвестиране в Зелената сделка на Европа. Предназначението му е да мобилизира обществени ресурси и да стимулира включването на частни фондове чрез финансови инструменти на ЕС - в частност InvestEU - което да доведе до поне 1 трилион евро инвестиции.

Това се казва в съобщение на Европейската комисия, която подчертава, че отделни райони и икономически сектори в ЕС ще бъдат засегнати повече от други и предизвикателствата няма да са еднакви за всички. Затова се предлага и Механизъм за справедлив преход, който да помага, включително финансово и с практически мерки, на работниците и икономиката в тези райони.

Инвестиционният план за Зелена сделка на ЕС предвижда 3 основни измерения:

- Финансиране: мобилизиране на поне 1 трилион евро устойчиви инвестиции в следващите 10 години, по-голям, отколкото е било досега, дял от от бюджета на ЕС за действия за защита на околната среда и борба с климатичните промени, привличане на частно финансиране с ключова роля на Европейската инвестиционна банка

- Прилагане: предоставяне на стимули да започване и пренасочване на публични и частни инвестиции; в ядрото на финансовата система ще бъдат инструменти за устойчиво финансиране, включително "зелени" бюджетиране и обществени поръчки или методи за начини за улеснени процедури за държавна помощ в засегнатите региони

- Практическа подкрепа: Европейската комисия ще помага на публичните власти и подготвящите проекти за устойчиво развити в планирането, оформлението и изпълнението.

"Необходимият преход към климатично неутрална икономика ще подобри живота на хората и ще направи Европа по-конкурентоспособна, но той също така ще изисква повече усилия от граждани, сектори и райони, зависещи повече от изкопаемите горива", коментира изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс. Според него Механизмът за справедлив преход ще помогне на първо място на тях и предложеният на този етап пакет на подкрепа е за поне 100 млрд. евро.

"Първо, ще използваме бюджета на ЕС, за да привлечем частни средства в зелени проекти из цяла Европа и в подкрепа на най-засегнатите райони и хора", допълва Валдис Домбровскис, изпълнителен вицепрезидент на ЕК по въпросите на икономиката, работеща за хората. "Второ, ще създадем регулаторни стимули за зелени инвестиции. Не на последно място ще помогнем на обществените власти и участниците в пазара да определят и развиват подобни проекти."

Европейският съюз не е създаден за един ден и Зелена Европа няма да се появи за една нощ, допълва Домбровскис. "Поставянето на устойчивостта в центъра на това как инвестираме изисква промяна в начина на мислене и днес правим важна крачка в тази посока."

Ето още подробности от плана за механизъм:

- подкрепа за мобилизиране на поне 100 млрд. евро отвъд засиленото финансиране от бюджета на ЕС в периода 2021 - 2027 г. за най-засегнатите райони и групи; средствата ще дойдат от

- три основни източника на финансиране:

1) Фондът за справедлив преход ще получи 7.5 млрд. евро средства от ЕС над тези, които се обсъждат за многогодишната финансова рамка; страните членки в диалог с комисията ще определят районите, където ще се помага; всяко правителство ще се ангажира да влага по 1 евро срещу всяко евро от Фонда за справедлив преход, като тези средства ще са от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд плюс национални източници. Всичко това трябва да събере между 30 и 50 млрд. евро и да мобилизира още повече инвестиции. В началото фондът ще дарява средства за преквалификация на хората и помощ на малки и средни предприятия, стартъпи и бизнес инкубатори в засегнатите райони. Ще се помага на инвестиции в преход към чиста енергия - например в мерки за енергийна ефективност.

2) Схема за справедлив преход под ръководството на InvestEU ще мобилизира до 45 млрд. евро, като цели привличане на частни инвестиции в устойчива енергия и транспорт в районите, търсещи нови източници на развитие.

3) Инструмент за кредитиране с обществени средства съвместно с Европейската инвестиционна банка и бюджета на ЕС, за да бъдат мобилизирани 25-30 млрд. евро инвестиции. Заемите ще се отпускат на обществения сектор - например за отоплителни мрежи и обновяване на сгради. Законодателно предложение за такъв инструмент ще бъде внесено от Европейската комисия през март 2020 г.

Дневник