Ако отказите за образуване на досъдебно производство подлежат на съдебен контрол, това ще наруши конституционния принцип, че само прокуратурата привлича към наказателна отговорност. Това становище застъпва в писмо до парламентарната правна комисия главният прокурор Иван Гешев, съобщи сайтът за правни новини news.lex.bg

Главният прокурор коментира в становището си внесен от БСП проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в тази посока. Левицата предлага в 7-дневен срок пострадалият или негови наследници да могат да обжалват отказа пред съответния първоинстанционен съд.

"Необходимо е да се прецени внимателно дали законодателните идеи, които проектът въплъщава, са в съответствие с актуалните конституционни положения, възлагащи съответна компетентност на прокуратурата и съда", пише Гешев. Той припомня, че според чл. 127 от Конституцията единствено прокуратурата има правомощие да привлича към отговорност лицата, извършили престъпления, и да поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер пред съда.

Според главния прокурор въвеждането на контрол от съда би заместило недопустимо органа, компетентен да започва наказателно производство.

В становището се казва, че съществуващата възможност недоволните от отказа на прокурора да започне разследване да го оспорят пред горестоящия обвинител е много по-гъвкава и защитава по-ефективно правата на гражданите.

Дневник