През 2020-та от наеми и продажби на земи и сгради община Шумен очаква приход в размер на 3,5 млн. лв. Сумата е приблизително малко по-голяма от тази, получена през миналата година.

Това става ясно от Програмата за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост, която предстои да бъде гласувана на предстоящата сесия на Общинския съвет идния четвъртък.

От продажба на земя в хазната се очаква да влязат 1,2 млн. лв., а от сгради - още 1 млн. лв. Миналата година общината е получила от продажба на собственост общо 1,792 млн. лв. без ДДС

От наеми през 2020-та кметството се надява да получи 975 хил. лв. Постъпленията от наеми и лихви в общинския бюджет за същия период на м.г. са 545 040 лева с ДДС. 

ШУМ.БГ