Парламентът прие на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с което се промениха част от правилата, направени преди една година. Освен това законът влиза в сила от 25 януари, събота. Срещу текстове в Закона от почти година периодично протестират собственици на малки бензиностанции.

Един от проблемите им, вменени с влезлите в сила миналия януари правила са високите изисквания за капитал или притежавани активи, за да могат да търгуват на едро с горива. Изискването, валидно и в момента е, че те трябва да имат внесен уставен капитал независимо от оборота им не по-малък от 1 млн. лв. или да има активи на минимум тази стойност.

С одобрените днес текстове бе приета тарифа, в която това изискване се поставя в зависимост от оборота. Така най-малките фирми - с оборот(нетни приходи от продажби) до 5 млн. лв. за предходната година, за да получат регистрация за търговия на едро, трябва да имат внесен или уставен капитал от поне 50 хил. лв. Същото важи и за новорегистрирани компании.

От обхвата на закона се изважда дейността по временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин на нефтопродукти, предназначени за собствена икономическа дейност.

Председателят на парламентарната комисия за борба със сивата икономика и контрабандата Юлиан Ангелов ("Обединени патриоти") коментира, цитиран от БТА, че почти 100 процента новите текстове са приемливи за всички браншови организации и сдружения в сектора и за институциите.

Депутатите приеха още, че обезпечението за търговия на едро и съхранение на нефт и нефтопродукти е в зависимост от нетните приходи от продажби за предходната календарна година и варира от 15 хил. лв. за нетни приходи от 5 до 10 млн. лева до 500 хил. лв. обезпечение съответно за нетни приходи над 50 млн. лв.

Започналите и неприключилите производства по регистрация се довършват по новия закон, а обезпеченията се прилагат за започналите и приключилите до приемането му, решиха депутатите.

До два месеца след влизането в сила на закона министърът на икономиката трябва да приеме наредбата за реда и условията за водене на регистъра на търговците с нефт и нефтопродукти. В тримесечен срок от влизането в сила на измененията в наредбата, фирмите, които още не са подали заявление за регистрация, трябва да го направят.

За дистрибуция на газови бутилки, търговецът ще трябва да разполага с минимум 1 000 собствени бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG), като до момента се изискваха минимум 10 хил. бутилки, гласуваха още народните представители.

Пленарната зала не прие предложението на депутати от БСП да се създадат държавни складове за съхранение на горива, което председателят на енергийната комисия Валентин Николов мотивира с това, че такива предложения трябва да са оформени в законопроект, който да се подложи на обществено обсъждане, а не да се предлагат между първо и второ четене на вече внесен проект.

Предложението си депутатите мотивираха с това, че в момента има едно дружество, което е собственик на по-голямата част от складовете като вместимост и налага своите условия, а административните бариери пред навлизането в този сектор са твърде високи.

Освен това, ако има държавно дружество, което да притежава складове, то може онлайн да поддържа информация за свободните сред тях, които вносителите биха могли да ползват, обясни Тодор Байчев. Колегата му Румен Гечев допълни, че е публична тайна това, че "някои оператори" ограничават конкуренцията на пазара на горива, защото вносителите трябва да минат през техните данъчни складове.

Аз съм съгласен да могат да влязат повече участници на пазара, коментира Николов, но посочи, че конкретният текст, с който се предлага държавен контрол на пристанищната инфраструктура, свързана с горивата, щял да означава национализация при положение, че тази инфраструктура е дадена на концесия. Освен това тези текстове не били съгласувани предварително с Агенция "Митници", не е променен в този смисъл Законът за акцизите и данъчните складове. Приемем ли тези текстове, ще създадем голям хаос, ефектът ще бъде "доста отрицателен", заключи той.

Бих подкрепил държавата да създаде дружество, което да управлява складове за горива, които да се конкурират с другите, каза още Николов. Наистина има съмнения и притеснения, че фирмата, за която говорим досега притежава повечето складове и създава общо взето господстващо положение, което води до недобри крайни цени на горивата, призна депутатът, но обяви, че "това не е начинът категорично и не е добър вариант да го приемем, макар че звучи добре".

През 2017 г. депутатите Петър Славов, Мартин Димитров и Методи Андреев изнесоха данни, че "Лукойл Нефтохим Бургас" и "Лукойл България" притежават заедно 92% от данъчните складове за бензин и 82% от тези за дизел. Такова разпределение, без посочване на имената, се вижда и в последния анализ от 2019 г. по темата на Комисията за защита на конкуренцията. Според него около 50% от складовите вместимостите за бензин А-95, над 80% за А-98 и около 40% за дизела се държат от един единствен играч. По всяка вероятност това е именно "Лукойл Нефтохим Бургас". Следващият пазарен участник (вероятно "Лукойл България", ако се следва табличната подредба в доклада на КЗК) стопанисва 30-35% от складовите вместимости за бензин А-95 и дизел, както и около 10% от тези за бензин А-98. Т.е. има пълна доминация на руската група, припомня "Капитал".

Дневник