Над 20% от боклука в контейнерите за смесени битови отпадъци в Шумен е годен за повторна употреба след рециклиране. Това показва анализ на морфологичния състав на отпадъците, постъпващи на сепариращата инсталация на "Евро Импекс“ ЕООД край кв. "Тракия".

Общо хартията, пластмасата, металите и стъклото са 21,25% от общия боклук на Шумен.

Най-голям е процентът на отпадъци от пластмаси - 9,48, като 6,6% се падат на фолиата - стреч, найлон, найлонови чували, найлонови торби, а 2,88% на ПЕТ бутилките.

Второто място се заема от хартията – 6,04% /в това число велпапе 2,99%, тетрапак 0,42% и опаковки 2,64%/.

На стъклото се падат 4,11% от отпадъците, а на последно място с 1,62% са металите - съдове, парчета ламарина, домакински уреди, кенове, консервни кутии и др.

Процентите са осреднени на годишна база, като те се менят в зависимост от сезона.

Анализът няма връзка с отпадъците, които се изхвърлят в цветните контейнери.

Информацията е предоставена от община Шумен по повод питане на общинския съветник Иван Йонков.   

ШУМ.БГ