63 паралелки за прием в осми клас планират да разкрият в Шуменско за учебната 2020/2021 г. Завършващите седмокласници през тази година са 1453. План-приемът трябва да се реализира в 34-те училища в областта, като 8 от тях са обединени.

Тенденцията при приема на осмокласници за тази и миналите учебни години представи днес на заседание на Постоянната комисия по заетостта към областна управа старши експертът в Регионалното управление на образованието Николай Русев.

„В години броят на паралелките, които планираме намалява, но реализацията им е приблизително еднаква или 61 или 62 паралелки. През тази година за първи път МОН определя прогнозни стойности при държавния план-прием за всяка една областите  За Шуменска област това е 62 паралелки. Ние предлагаме 63, които ще трябва да защитим. Ако не успеем ще отпадне една паралелка в градско училище в Шумен“, обясни Русев.

Той изнесе данни за планирани и реализирани паралелки през предходните три години. През учебната 2017/2018 са планирани 71 паралелки с максимален брой места 1846, реализирани са 61 паралелки с 1353 осмокласници. За следващата учебна година са планирани 70 паралелки с 1820 места, реализирани са 62 паралелки с 1275 ученици. През миналата година са планирани 65 паралелки при 1416 седмокласници, които е трябвало да завършат. Реализирани са 61 паралелки с 1356 осмокласници.

От предлаганите за сформиране паралелки за новата учебна година 28 са професионалните паралелки с 5-годишен срок на обучение, като 22 от тях са в професионални гимназии във Велики Преслав, Нови пазар и Шумен, 6 са в средни училища. 3 са професионалните с 3 годишен срок на обучение, които се планират в обединени училища.

„Учениците могат да избират между 41 комбинации от професии и специалности. Реално изборът е по-голям от броя на паралелките“, допълни Николай Русев.

32 са планираните профилирани паралелки, като 27 от тях са с обучение от 5 години, 5 са 3-годишен срок на обучение Може да се избира между 13 комбинации от профил и профилиращи предмети.

Друг факт, който съобщи Русев е, че в две общини от областта – Велики Преслав и Шумен в училищата са записани по-голям брой осмокласници, отколкото са завършили седми клас. „При другите общини процентът на записаните ученици в 8 клас е по-малък от тези, които са завършили седми клас. Тези общини са донори на ученици за училищата предимно в град Шумен. Във Велики Преслав водят друга политика и привличат ученици и от други области“, каза още Николай Русев.

ШУМ.БГ