Страните членки на ЕС трябва да въведат "зелени" ленти за камиони, превозващи стоки и храни, за да гарантира свободното им движение по време на конронавируса.

А всяка държава може да върне вътрешния граничен контрол по съображения, свързани с обществения ред. И в изключителни случаи тези съображения могат да включват и общественото здраве.

Това се казва в огласените днес насоки на Еврокомисията към държавите от Съюза. Те са свързани с граничния контрол във връзка с коронавируса и цели опазването на здравето на хората, както и запазването на движението на стоки и услуги.

Насоките бяха обявени от еврокомисарите Илва Йохансон (вътрешни работи) и Стела Кириакиду (здравеопазване) по време на видеоконференция с министрите на вътрешщните работи и на здравеопазването от 27-те държави от ЕС..

Евентуалното връщане на граничния контрол има за цел предотвратяване на събирането на много хора (струпването на опашки), което рискува по-силно разпространение на COVID-19. Страните членки трябва да сагласуват действията си така, че медицинските прегледи да бъдат извършвани само от едната страна на границата.

Опазването на здравето

Хората, издентифицирани като носители на риск от разпространението на коронавирус, трябва да имат достъп до подходящо медицинско обслужване – било в страната на пристигане, било в тази на отпътуване. Въпросът трябва да бъде съгласуван между тези две страни.

Възможно е всеки влизащ на територията на страна от ЕС да бъде подложен на медицински преглед без връщане на граничния контрол. На болни не трябва да се отказва вход, а да им бъде даден достъп до лечение.

Страните членки трябва винаги да допускат на територията си своите граждани и пребиваващите в тях, както и да елесняват транзитното преминаване на гражданите и жителите на други държави от ЕС, прибиращи се у дома. Държавите обаче имат правото да поискат от хората период на самоизолация, но само ако наложат тези условия и на своите граждани.

Гарантиране на потока от стоки и услуги

Предприетите мерки за контрол не трябва да нарушават работата на веригите за доставка, услугите от общ интерес, икономиките на страните члентки и икономиката на ЕС като цяло.

Страните членки трябва да обозначат приоритетни ленти за товарния транспорт, или т.нар. зелени ленти. В същите ленти трябва да бъде осигурено свободно преминаване на транспортните работници, включително шофьорите на камиони и машинистите, пилотите и самолетните екипажи. Това е ключов елемент от гарантирането на свободното движение на стоки и жизнено важен персонал.

Не трябва да бъдат налагани допълнителни изисквания за сертифициране на стоки, циркулиращи законно в рамките на европейския единен пазар. Според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) няма доказателства, че храните са източник на зараза с коронавирус.

Клуб Z