Дарителската кампания „Помогни сега“, която стартира на 13 март с цел набирането на средства за ограничаване разпространението на корона вируса COVID-19 в община Шумен, до 13 юли набра 346 843 лева.

Към същата дата изразходваната сума е 342 759 лв.

Сдружение “Стопанска камара - Шумен”,  като титуляр на дарителската сметка, счита за свой дълг да спазва изискванията за публичност и пълна прозрачност като информира  шуменската общественост за всеки лев постъпил в сметката по време на кампанията. Ето защо списъкът на дарителите ще бъде публикуван и обновяван тук всеки ден.

Стопанската  камара заедно с община Шумен като част от инициаторите на кампанията благодарим на всички сегашни и бъдещи дарители. Считаме, че в този безпрецедентен момент на несигурност и уязвимост за индивидуалното и общественото здраве, само решителните и координирани действия са ключ към поддържане на общата увереност и осигуряване на издръжливост на местната общност и местната икономика.

Всички знаем, че човечността се тества по време на криза и в такива моменти се разкриват нови черти у хората. Днес сме подложени на този тест, чрез който ще разберем какъв е нашият личен и обществен капацитет да отстояваме ценности, да осъзнаваме предназначението си, да избираме почтеността, солидарността и уважението към другия.

Пазете се и бъдете здрави!

Сдружение „Стопанска камара“-Шумен

9700 Шумен, ул. „Преслав” 8, ап. 6
9700 Shumen, 8 Preslav str., ap. 6
 

 Дарителска сметка

Уникредит Булбанк, Шумен
IBAN: BG24UNCR70001523957520, BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение “Стопанска камара – Шумен”

Всички дарители по кампания “Помогни сега” могат да получат документите свързани с направеното от тях дарение от: Община Шумен, стая 225, Стойчо Стойчев - Гл. експерт „Протокол“, тел. 054/857 604.
   
   
Списък по реда на постъпилите средства от началото на кампанията “Помогни сега”

 1. Сдружение „Стопанска камара“ - Шумен         3 000 лв.                    
 2. Илиян Димчев Хараланов                                      500  лв.
 3. Ивайло Иванов Руйков                                             25  лв.
 4. „Теси“ ООД                                                           30 000  лв.
 5. Велислава Невянова Иванова                              100  лв.
 6. Иван Йорданов Кюркчиев                                      100  лв.
 7. Пламена Петрова Димитрова                                  10  лв.
 8. Николай Величков Павлов                                      100  лв.
 9. Ирина Милчева Димова                                             50 лв.
 10. „Фикосота“ ООД                                                    70 000 лв.
 11. „Славов кастинг - сервиз технологии“ ЕООД      3 000 лв.
 12. „Херти“ АД                                                                 5 000 лв.
 13. Румяна Асенова Кирилова                                       100 лв.
 14. "Ал и Ко" АД                                                              5 000 лв.
 15. "Индустриален парк Шумен" АД                           5 000 лв.
 16. "Алкомет" АД                                                          100 000 лв.
 17. Захаринка Тодорова Грозева                                     50 лв.
 18. Димитър Георгиев Петров                                          10 лв.
 19. Красимир Александров Крумов                                 100 лв.
 20. Мая Драганова Арсова                                                 20 лв.
 21. Живко Василев Желязков                                            50 лв.
 22. "ИВ МЕС" ЕООД                                                          200 лв.
 23. Валентин Илиев Тенев                                                 10 лв.
 24. "Статус" ООД                                                                500 лв.
 25. Виктория Петрова Рохлева                                         327 лв.
 26. Калин Васков Христов                                                   50 лв
 27. Съдкъ Ремзи Съдкъ                                                     200 лв.
 28. Даниела Стоянова Велинова                                      100 лв.
 29. Петър Ивелинов Иванов                                          4 000 лв.
 30. "Валид 21" ЕООД                                                         200 лв.
 31. "Опал трансфер" ООД                                                 200 лв.
 32. Момчил Иванов Иванов                                           1 950 лв.
 33. "Сарк България" АД                                                  5 000 лв.
 34. "Соло текстил" ООД                                                 5 000 лв.
 35. "Шумен" АД                                                               2 000 лв.
 36. Теодоси Кирилов Теодосиев                                        50 лв.
 37. Общински съветници - ГЕРБ                                   2 000 лв.
 38. "Енпай Трансформър компонентс Б-я" ЕООД      1 000 лв.
 39. Лидия Пенева Здравкова                                           500 лв.
 40. Илиян Борисов Илиев                                                 500 лв.
 41. Светлана Маркова ИВанова                                   1 000 лв.
 42. "Камбро Озай Бг" ЕООД                                          5 000 лв.
 43. Борис Пенчев Пенчев                                                 300 лв.
 44. Любомир Димитров Христов                                      500 лв.
 45. Красимир Неделчев Минчев                                      500 лв.
 46. Светла Радева Янкова                                               200 лв.
 47. Анелия Донева Карагьозян                                       100 лв.
 48. "Мадара агро" ЕООД                                                5 500 лв.
 49. "Нова линия" ЕООД                                                     500 лв.
 50. Росица Иванова Антонова                                          200 лв.
 51. Христина Славчева Иванова - Табакова                1 000 лв.   
 52. ЧСИ Яница Джинджева                                            1 000 лв.
 53. Владимир Крумов Георгиев                                          70 лв.
 54. "Неодом 05" ДЗЗД                                                        100 лв.
 55. Николай Иванов Йорданов                                         100 лв.
 56. Ивелин Петров Иванов                                               200 лв.
 57. "Попов строй" ЕООД                                                   500 лв.
 58. "Лифтинженеринг" ЕООД                                           100 лв.
 59. Цветомир Георгиев Великов                                        20 лв.
 60. Татяна Димитрова Костова                                        100 лв.
 61. Емил Райчев Петров                                                  500 лв.
 62. Гюнер Изет Айналъ                                                    100 лв.
 63. Красимира Тръпкова Христова                                 100 лв.
 64. Миглена Иванова Атанасова                                    500 лв.
 65. "Примекс" ЕООД                                                     8 333 лв.
 66. Галина Христова Димитрова                                    100 лв.
 67. "Лифтком" АД                                                          5 000 лв.
 68. Галина Николаева Колева                                        100 лв.
 69. "Фаворит 97" ЕООД                                                5 000 лв.
 70. "Мобилгаз" АД                                                         5 000 лв.
 71. "Билл Инженеринг" ЕООД                                      5 000 лв.
 72. "Полис-1" ЕООД                                                      1 000 лв.
 73. Желю Крумов Желев                                                 100 лв.
 74. Антон Иванов Радев                                               1 000 лв.
 75. Тюрджан Мустафова Ферад                                       50 лв.
 76. "Телепол" ЕООД                                                     6 400 лв.
 77. Гергана Великова - Ценова                                   5 000 лв.
 78. Найден Стоянов Косев                                             100 лв.
 79. "Кордееел България" ЕАД                                   10 000 лв.
 80. Артур Едуард Алтунян                                              500 лв.
 81. Мирослава Жекова Иванова                                      20 лв.
 82. Валентин Илиев Тенев                                               10 лв.
 83. Виктор Чавдаров Велинов                                        500 лв.
 84. "Земя 96" ООД                                                        5 000 лв.
 85. Светлозар Начев Николов                                        250 лв.
 86. Камен Иванов Андонов                                             150 лв.
 87. Димитър Николаев Стоянов                                     130 лв.
 88. Даниела Кирилова Русева                                        200 лв.
 89. Наталия Иванова Борсова                                        300 лв.
 90. "Електроконсултстрой" ЕООД                                1 000 лв.
 91. Ивелина Жечкова                                                      195 лв.
 92. Виолета Любенова Неделчева                                  80 лв.
 93. Стефан Стоянов Желев                                            200 лв.
 94. Добри Сашков Стоянов                                             200 лв.
 95. Димитричка Господинова Недева                           140 лв.
 96. Атанас Неделчев Коларов                                        200 лв.
 97. Моника Бориславова Беджева                                 150 лв.
 98. Мюсюлманско настоятелство                                1 000 лв.
 99. Боян Костадинов Тодоров                                        100 лв.
 100. Антон Тачев Тачев                                                    200 лв.
 101. Бисер Витанов Бонев                                                 20 лв.
 102. Цветелина Цонева                                                    222 лв.
 103. Владимир Крумов Георгиев                                     150 лв.
 104. Йоана Росенова Неделчева                                    250 лв.
 105. "Карлсберг България" АД                                    10 000 лв.
 106. Петинка Радева Галчева                                         300 лв.
 107. Коста Димов Радев                                                  150 лв.
 108. АПДП-ГП- Д-Р Великови                                       1 000 лв.
 109. Дом за лица с умствена изостаналост - Лозево    500 лв.
 110. Петя Минкова Иванова                                            200 лв.
 111. Стефан Красимиров Давидов                                 150 лв.
 112. Теси ООД                                                             10 000 лв.

Списъкът на дарителите се допълва ежедневно /или след всяко дарение/.