Cash Credit предлагат два вида продукти - “кредитна линия” и “Кеш на ден” - Cash Credit бързи кредити. Втория продукт се нарича още и кредит до заплата. Той представлява:

  • малък бърз заем;
  • тегли се за период от 1 до максимум 30 дни;
  • ценовия му диапазон е от 100 до 600 лева;
  • поради едномесечния си период той няма точно определена дата, на която трябва да бъде погасен, може да го върнете във всеки един момент, когато на вас ви е удобно;
  • лихвата е фиксирана за всеки един ден и се плаща само за дните, през които сте ползвали парите.

Колко процента лихва предлага “Кеш на ден”

Кредитът от вида “Кеш на ден” е един от промоциите на Cash Credit. Всички пълнолетни граждани, имащи нужда от малко пари за кратък период могат да се възползват от този продукт, но само клиентите, които за първи път ползват техните услуги, могат да се възползват от промоцията - заем без лихва. Друго условие за получаване на 0% лихва е да сте кандидатствали онлайн. Промоцията е валидна до края на годината. За всички останали клиенти лихвата е фиксирана за всеки ден.

До колко време ще получа отговор дали съм одобрен/а

Cash Credit са се наложили на пазара на микрокредитирането, като институцията с най-бързо одобрение на кандидатите. Това става благодарение на скоринг модела, който използват. Това е компютърна система, която измерва, колко е рисковано да се отпусне кредит на конкретното лице и дали те имат способност да го покриват. Колкото е по-голям броят точки, които сте събрали, толкова по-голяма е вероятността да сте коректен платец. Тази система пресмята точките на един кандидат за не повече от 6 минути - важи за всеки вид бърз кредит - “кредитна линия” и “Кеш на ден”.

Има ли други особености, за които трябва да знам

“Кеш на ден” няма такси за обслужване. Единствената особеност при него е, че най-много един ден, след като сте си получили парите вие трябва да доведете едно лице в офис на Cash Credit, което да ви бъде гарант. Ако нямате тази възможност, не се притеснявайте фирмата ще ви осигури гаранция от избрано от тях предприятие. Цялата такса ще им бъде заплатена наведнъж, а на вас ще ви бъде разсрочена за периода, за който ще ползвате кредита.

Защо да изберем Cash Credit

Това е международно развита институция, доказала се през годините като коректен кредитор. Тя е предпочитания избор сред голямата конкуренция благодарение на нейните предимства, а те са:

  • най-бързото потвърждаване - до 6 минути;
  • без скрити условия - клиентите са важни, за това те трябва да са наясно с договора, който подписват;
  • бързо вземане на заем - онлайн кандидатстване, скоринг модел за одобрение и получаване на парите по банков път моментално;
  • ниски лихви - 0% за първи кредит от “Кеш на ден”;
  • избор на сумата, от която имате нужда и периода, за който ще бъде погасен.


Cash Credit