2 709 са подадените декларации за доходи от граждани в шуменския офис на Националната агенция по приходите. С ПИК са подадени 1 459 броя декларации, с електронен подпис 628, чрез лицензиран пощенски оператор 67 и в офиса на НАП са подадени 555 декларации. 

От НАП напомнят, че подаването на декларации за доходите на физически лица и внасянето на данъка трябва да стане до 30 април и съветват клиентите си да използват електронната услуга за деклариране на доходите по интернет с персонален идентификационен код (ПИК).
Едноличните търговци и лицата, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до края на юни 2020 г.

Годишни декларации за доходите могат да се подадат от гражданите, без да посещават офис на НАП включително и ако нямат издаден ПИК или електронен подпис. Тези граждани могат да се възползват от възможността да попълнят декларацията си с баркод - https://www.nap.bg/document?id=19742,  да я разпечатат, подпишат и да я изпратят по пощата с препоръчано писмо до офиса на НАП по постоянен адрес. 

Националната агенция за приходите съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги, достъпни на  https://inetdec.nra.bg/  с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.

Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП - https://nap.bg/page?id=762. Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

ШУМ.БГ