Заявленията за безработица и други документи за паричните обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщи Агенцията по заетостта.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, ако са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение (засега то е определено до 13 април).

Новата електронна услуга за регистрация на търсещите работа е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, раздел "Социални дейности"/"Безработица и насърчаване на заетостта", на следния линк.

Вече се предоставя и възможност регистриращите се като безработни да подават на едно място и заявление за обезщетение, т.е. без да е необходимо да посещават и офис на НОИ. Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.

Бюрата по труда в цялата страна работят и продължават да приемат клиенти, но от Агенцията по заетостта посочват, че хората, които не се възползват от електронните услуги и от отложените срокове, трябва да предвидят повече време за подаване в бюрото по труда на двете заявления за регистрация като безработни и за обезщетения за безработица, както и да разполагат с изискваните документи. Информация във връзка с получаването на обезщетения за безработица може да се намери на сайта на НОИ и на посочените на него телефони.

Дневник