Европейската комисия прие решения за хармонизирани стандарти, които ще позволят на производителите да пускат на пазара високоефективни изделия за защита на пациентите, медицинските специалисти и гражданите като цяло, съобщи пресслужбата на институцията.

Тези стандарти ще позволят процедурата за оценяване на съответствието да бъде по-бърза и по-евтина, се посочва в съобщението. Еврокомисията подчертава, че преразгледаните хармонизирани стандарти играят ключова роля в пандемията от коронавирус, тъй като те се отнасят до съществени изделия, като:

- медицински маски за лице
- хирургически покривала, облекла и други подходящи облекла
- машини за измиване и дезинфекция
- стерилизация.

Според еврокомисията, след като бъдат приложени, тези стандарти ще дадат възможност на производителите на медицински изделия и на други заинтересовани икономически оператори да спазват изискванията за здравеопазване и безопасност на законодателството на ЕС, като същевременно се отчитат най-актуалните технически решения. След като бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз, те ще позволят съответствие на продуктите с изискванията на трите директиви за медицинските изделия.

Решението за приемането им е допълнителна мярка, предприета от ЕК в отговор на епидемичното огнище от коронавирус.

Стела Кириaкиду, еврокомисар по въпросите на здравеопазването, заяви: "Не трябва да губим и секунда време от борбата ни срещу коронавируса. С приетите днес (вчера - бел.ред.) мерки ще ускорим въвеждането на пазара на ЕС на безопасно и основно медицинско оборудване и изделия, като например маски, престилки и облекла. Това оборудване е от възлово значение за нашите медицински специалисти - смелите и упорити жени и мъже на предна линия - за да продължат да спасяват човешки животи".

Дневник