93,33% от 15-те хиляди ученици в Шуменска област са обхванати от въведената заради коронавируса система за дистанционно обучение. 1150 ученици обаче не учат. Причината е, че нямат достъп до електронна среда.

"Справката ни показва, че 6,66% от всички ученици нямат интернет. Това са деца от семейства, живеещи основно в селата, но има и малка част в градовете", каза за ШУМ.БГ началникът на Регионалното управление на образованието Юлиян Тодоров. 

От всички 65 училища в Шуменско най-проблемни са 5 - в селата Браничево, Памукчии, Мировци, Риш, както и СУ “Цанко Бакалов Церковски“ в Никола Козлево.

"Проблемът е, че не можем да обхванем учениците на 100%. Знаем точно кои са те, и когато бъде възстановен учебния процес, с тях ще се работи пряко. Може да е през лятото, може да се учи и в съботните дни, но те няма да изостанат", категоричен бе Тодоров.

Общият извод е, че в областта преподавателите бързо са се ориентирали точно кои информационни канали и платформи са най-подходящи за конкретните класове и образователният процес е на ниво.

ШУМ.БГ