Очаква се реалният БВП на България да се свие със 7 на сто през 2020 г.

Причината са най-вече мерките срещу разпространението на коронавируса след обявяването на извънредно положение на 13 март.

Спадът у нас ще бъде последван от частично възстановяване на икономическата активност през втората половина на годината. То ще съпроводи постепенното вдигане на ограниченията.

Това се казва в разпространената днес пролетна икономическа прогноза на Еврокомисията за ЕС. Тя е първата, изготвена в условията на пандемия. Прогнозата бе огласена от еврокомисаря по въпросите на икономиката Паоло Джентилони.

Тази година в икономиката на ЕС ще се наблюдава рецесия от историческа величина.

В началото на пандемията икономическите условия у нас са били благоприятни. Ръстът на БВП през 2019 г. е бил стабилен със своите 3,4 на сто.

Положителната тенденция обаче е била прекъсната от COVID-19.

Най-засегнатите от мерките сектори на българската икономика са търговията на дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството. Според оценките в момента те работят с 30-40 на сто от своя капацитет. Върху останалите браншове също се очакват значителни странични ефекти.

След вдигането на мерките се очаква увеличаване на вътрешното търсене през третото тримесечие на годината. Още по-добри ще бъдат показателите в тази сфера в последните три месеца.

Макар очакванията да са потреблението на домакинствата да бъде подкрепено от мерките за съхраняване на доходите и заетостта, то при всички положения ще спадне с 6 на сто.

През тази година инвестициите ще намалеят с 18 процента поради рязко намалелите парични потоци.

Българският износ страда още от края на 2019 г. поради забавянето на международната икономическа активност. През тази година се очаква широкообхватен спад от над 13 на сто на износа.

Почти с толкова – с над 12%, ще се свие вносът. Причината е най-вече масовият спад на инвестициите.

Клуб Z