В офиса на НАП в Шумен разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение са получили 10 дружества. В страната броят им е общо 1400, съобщиха от шуменския офис.

Чрез този механизъм на тези дружества, които са затруднени да обслужват задълженията си към бюджета и имат наложен от НАП запор на банкови сметки, се разрешава с част от постъпленията по тях да извършват неотложни плащания като заплати на персонала, плащания към доставчици, а друга част отиват за погасяване на данъци и осигурителни вноски.

От приходната агенция напомнят, че от днес - 21 май се възобновяват спрените по време на извънредното положение изпълнителни производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително провеждането на публични търгове, подновяват се отложените тръжни процедури и принудителното изпълнение, както и образуването на нови изпълнителни дела.

ШУМ.БГ