Българските ученици са на последно място сред ученици от 45 държави по подкрепа, която чувстват от семейството си, и на последните места по възприета подкрепа от приятелите си. Това сочи доклад на регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа, който събира данни за физическото здраве, социалните отношения и психичното благополучие на 227 441 ученици на възраст 11, 13 и 15 години от 45 държави.

Едни от най-важните резултати за българските юноши, които докладът разкрива, е че те са на първите места по тютюнопушене, употреба на алкохол и канабис и ранно започване на сексуалния живот.

За България в национално представителното проучване са обхванати 5 242 ученици от 5, 7 и 9 клас от цялата страна. Съотношението между момчета и момичета е почти 50:50. Изследването обхваща периода през учебната 2017-2018 година.

Българските юноши на 11 и 15 години се нареждат на първо, а 13-годишните - на второ място по тютюнопушене през последните 30 дни сред участващите 45 държави в Европа. Пушилите през последните 30 дни юноши на 11 г. са 9%, а делът им достига до 26% при 15-годишните момчета и 38% при 15-годишните момичета.

Употребата на канабис се изследва само при 15-годишните, като България е на първо място с 19% при момчетата и 16% при момичетата.

По употреба на алкохол през последните 30 дни българските юноши на 11 и 13 години са на първо място, а 15-годишните - на шесто място. Редовно - всеки ден или веднъж в седмицата - пият 28.9% от учениците, което е съществено увеличение спрямо 2014 г., когато този процент е 16.4%.

От разбивката по пол става известно, че сред пиещите 32.9% са момчета, 25.1% - момичета.От непиещите алкохол 67.1% са момчетата, а 74.9% - момичетата. Увеличава се и броят на деца, които казват, че приятелите им пият.

Другата тревожна статистика е за ранното започване на полов живот. Тук изследването е само сред 15-годишните, като 37% при момчетата 25% при момичетата казват, че са имали полови контакти.

В същото време българските юноши са на последно място по подкрепа, която чувстват, че получават от семейството си, като процентът варира между 32-46% в зависимост от пола и възрастта. По отношение на подкрепата, която младите хора чувстват, че получават от приятелите си, силна подкрепа чувстват едва 34-45%.

"Тревожната картина на рисковите поведения показва, че те са комплекс от нездравословни навици сред българските юноши. Това изисква нов комплексен подход в програмите за превенция и промоция на здраве, който да е насочен към цялостно въздействие върху отношението на юношите към здравето", коментира Лидия Василева от БАН, ръководител на изследването в България, което се провежда през 4 години.

Други важни резултати в България

Психичното здраве и благополучие, което е откроено като водещ проблем в Европa, показва притеснителни резултати и в България. По показателя две или повече здравословни оплаквания повече от един път седмично българските юноши на 15 години са на второ място, 11-годишните - на четвърто, а 13-годишните - на осмо място. Множествените здравословни оплаквания варират от 40% при 11-годишните до 57% при 15-годишните.

По отношение на храненето, всекидневната консумация на сладки неща и безалкохолни напитки, съдържащи захар, също подрежда българските юноши сред водещите държави. Всекидневно сладки неща ядат 31-41% от учениците, а безалкохолни напитки - 23-31%.

В същото време едва 25% от 11-годишните и 20% от 15-годишните са достатъчно физически активни всеки ден.

Дневник