Извършихме основен преглед на всички съоръжения във водовземната кула за питейно-битово водоснабдяване и обследването ясно показа, че те са в добро експлоатационно състояние и функционират нормално.

Това съобщи за ШУМ.БГ управителят на Напоителни системи Христо Николов. Според него след прегледа на водовземната кула е осигурена възможност за взимане на вода от различна дълбочина, като направи уточнението, че от яз. “Тича” и за питейни нужди, и за напояване се подава условно чиста вода.

По повод на появилите се сигнали за влошаване качеството на водите в яз. „Тича“ по показател „мътност“ той отговори, че до момента не разполага с информация от ВиК и Регионалната здравна инспекция, която потвърждава това. По думите му повишена мътност може да се получи при достигане на мъртвия обем от 40 млн. куб. м. Към момента в яз. “Тича” има 156,5 млн. куб. м. вода, от които 116,5 млн. куб. м. са полезен обем. 

Според него дори при липса на дъжд потреблението е осигурено за 2 години в т.ч. и за поливна дейност. 

С обследването на експлоатационно състояние на съоръженията дружеството изпълни едно от изискването на екоминистерството, като за второто - включване на яз. "Шумен" като алтернативен водоизточник за ползване на вода за напояване вече тече необходимата процедура по Закона за водите и до дни се очаква разрешителното от Басейнова дирекция "Черноморски район".

Освен това за решаване на проблема с напояването на земеделските производители Николов каза още, че дружеството кандидатства с проект по Програмата за развитие на селските райони за основен ремонт на 8 км компрометирани участъци от основния напоителния канал.

ШУМ.БГ