Седмица след като Варненското езеро изхвърли по бреговете си тонове мъртва риба, от Басейнова дирекция "Черноморски регион" публикуваха данни от анализ, който така и не дава отговор на въпроса каква е причината за случилото се. Това е същата институция, чиито експерти при проверката си на 19 май - денят, в който социалните мрежи преляха от снимки и видеоклипове на измрялата риба, откриха само "единични бройки".

Съдържането на разпространеното прессъобщение обаче оставя убедителното впечатление, че целта му е измирането на рибата да не бъде обвързано по никакъв начин с екокатастрофата, предизвикана от замърсяването с фекални води, продължаващо вече най-малко девет месеца.

Данните, публикувани днес, са от анализа на проби, взети на 19 и 20 май т.г. В отделни параграфи и с по-тъмен шрифт в съобщението са отбелязани точките, в които са били взети пробите от водата в езерото - първата е от района на военния кораборемонтен завод "ТЕРЕМ Флотски арсенал", който се намира на 9 км от скъсания тръбопровод.

Втората - на около 100 м западно от мястото на скъсването по посока към вътрешността на езерото, а третата на около 1 км след скъсания тръбопровод в посока към морето.

Според резултатите от направените проверки в различните точки, от които са взети проби, са били открити от 2 до 2.5 завишаване на допустимите стойности на амониев азот, който е отровен за рибата, повече от един път над допустимото количество общ фосфор (0.106 mg/l при норма 0.075 mg/l).

Според данните на Басейнова дирекция изследването на водните проби, взети на 9 км от скъсания участък на канализационната тръба, показват изключително ниско ниво на разтворен кислород - 0.74 mg/l при норма 6 mg/l, т.е. почти 8 пъти под нормата.

Следващият анализ, направен на 20 май т.г., е отчел почти двойно превишение на нормативно установените стойности за амониев азот (0.54 mg/l при норма 0.3 mg/l), който оказва токсично въздействие върху рибите, съобщават от Басейнова дирекция.

В същото време други резултати, цитирани в изследването, са показали, че проби, взети на около 100 м от мястото, на което изтича фекалната вода, нивото на разтворен кислород е 4 mg/l при норма 6 mg/l, а в канала, през който езерото се свързва с морето, такова отклонение няма.

"Останалите измерени показатели във всички по-горе цитирани пунктове по - pH, Биологично потребление на кислород (БПК5), азот нитратен, азот нитритен и общ азот, отговарят на нормативно установените стойности съгласно класификационната система за оценка на екологичното състояние", пише още в съобщението на Басейнова дирекция.

На базата на резултатите от извършените анализи, както и на съпътстващата информация от проверката на място е направен изводът, че те не могат да бъдат обвързани еднозначно с локалното влияние на скъсания тръбопровод, от който всеки ден в езерото изтичат 8.3 хил. куб.м фекални води.

"Експресните резултати на място регистрират кислороден дефицит на 19 май 2020 г., което заедно със завишеното съдържание на амониев азот е вероятна причина за измирането на риба източно от "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал" ЕООД", пише в заключение на разпространената информация.

Този анализ идва само дни след като директорът на Регионалната здравна инспекция във Варна Дочка Михайлова оповести, че въпреки теча на силно замърсени канализационни води в езерото и залива пред Варна в продължение на близо година морето на всички плажове в града било в отлично или добро състояние за къпане.

Дневник