Кабинетът разреши влизането по специалността "Право" без изпит, като прие промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността, съобщи правителствената пресслужба. С промените се премахва и отпадането на задочната форма на обучение, което бе планирано за 2020/21 г.

Необходимостта от отмяната е вследствие на решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността за обучение в специалност "Право" само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по признаци "увреждане" и "лично положение" спрямо студентите с увреждания и работещите.

С промените се цели свеждане до минимум на необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища заради извънредните обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19. С изменението за учебната 2020/2021 година висшите училища могат да изберат как да организират приема, но не чрез задължителните изпити по български език и история на България, се казва в съонщението.

Заради коронаворуса за учебната 2020/2021 година Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" вече реши да се признават оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Кандидатстването в специалност "Право" ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. НБУ пък реши да проведе изпитите за всички свои специалности, както досега, но вече онлайн, включително за право и архитектура. С възможността се дава на университетите, които приемат в специалността "Право", да намерят най-удобния за тях вариант за прием.

Право на задочно обучение по "Право"

На заседанието си днес Министерският съвет отмени приетата през 2017 г. и предстояща да влезе в сила от новата академична година наредба за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист", с което се премахва планираното отпадане на задочното обучение по право.

Наредбата беше приета през април 2017 година от служебното правителство на Огнян Герджиков, като с нея се измени подзаконовия нормативен акт и беше записано, че бъдещи юристи могат да стават само тези, преминали редовна форма на обучение на право. През лятото на същата година се разбра, че право ще се учи и задочно още една година. Причината бе в установеното в средата на юни противоречие между наредбата и утвърдения от служебното правителство прием на студенти по специалността. С одобрения през април брой на студенти и докторанти, които ще се обучават през учебната 2017/2018 г., е утвърден и прием на студенти по право в задочна форма в няколко висши училища. Така влизането в сила на наредбата беше отменено за 2018/2019 г., а по-късно, с мотива университетите да имат време да се подготвят - с още една академична година. Междувременно, през януари 2018 г. Комисията за защита от дискриминация се самосезира и реши, че промените нарушават равенството в третирането, а оттам и антидискриминационното законодателство.

Дневник