Голяма част от засетите в Шуменско 437 824 дка с пшеница и 75 252 дка ечемик са в критично състояние, сочат данните от проведеното обследване за състоянието на есенниците в областта, съобщиха от Областна дирекция “Земеделие” в Шумен.

Основната причина за незадоволителното състояние на голяма част от площите е засушаването от есента досега и липсата на снежна покривка. И при двете култури резултатите са идентични. Според експертите растенията са с неизкласили стебла стигнали най-много до 20 см височина, а класовете до 5 см и при тях се наблюдава само по няколко оплодени зрънца, част от останалите изсъхнали и “братята” загинали.

“В областта само 43 017 дка от пшеницата е в много добро състояние, при 182 229 дка то е добро, при 118 011 дка е средно, а в незадоволително състояние са 93 202 дка от посевите. Разораните и пропаднали площи са 1365 дка, за които са издадени и констативни протоколи за установяване на щети”, са установили от местната комисия при Главна дирекция “Аграрно развитие” на областната дирекция, провела обследването.

При ечемика, резултатите показват, че в много добро състояние са 12 544 дка от посевите, в добро - 26 711 дка, в средно състояние са 17 146 дка и в незадоволително - 18 851 дка.

По думите на експертите, въпреки, че торенето на площите е извършено навреме, третирани са с хербициди срещу плевели, не се наблюдават болестни вредители, дефицитът на почвена влага се е отразил изключително неблагоприятно за развитието им. “Дори и сега да има валежи, те по-скоро ще помогнат на пролетниците, но не толкова и на есенниците, а при липса на дъждове посевите с незадоволително състояние ще се увеличават още повече”, смятат те.

Над 35 на брой са подадените досега заявления от земеделски производители за индивидуално обследване на някои от полетата им, които са с влошено състояние и пропаднали площи. От тази седмица комисия на земеделската дирекция започна обход на тези терени по изготвените протоколи за нанесени щети.

ШУМ.БГ