Върховната административна прокуратура (ВАП) поиска да бъдат обявени за нищожни разрешения за строеж за комплекса "Венид Еко вилидж" край Свети Влас и сезира министъра на околната среда да включи част от застроения имот в защитена зона "Емине - Иракли".

Става дума за хотелски комплекс от 36 къщи, разположени в гориста местност над Свети Влас, част от която е била изключена с решение на екоминистъра от европейската мрежа на защитените територии НАТУРА 2000. Според сайта "Биволъ" земята е придобита през 2007 г. чрез заменка, впоследствие имотът е изключен от горския фонд, а по-късно става собственост на фирма на бизнесмена Динко Динев. В края на 2019 г. Главният архитект на Несебър издава разрешения за строеж, а преди около 2 месеца подчиненото на Емил Димитров екоминистерство изключва терена и от защитената зона.

На 8 юни след медийни публикации ВАП сезира министъра на околната среда и водите и началника на Диекцията за национален строителен контрол да извършат незабавна проверка на строежа.

"Установено е, че към днешна дата поземленият имот попада частично (29%) в границите на включената от Министерския съвет в надлежен списък проектозащитена зона "Емине - Иракли" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна", се казва в съобщение на прокуратурата. Оттам посочват, че след изключването на терена от горския фонд кметът на Несебър е разрешил сеч на общо 110 дървета, а главният архитект е издал първоначално три разрешения за строеж, които са влезли в сила, за 13 жилищни сгради. С декларация от 10 октомври 2019 г. обаче инвеститорът се отказва тези разрешения поради промяна на инвестиционните намерения, два месеца по-късно - на 5 декември главният архитект вече издава осем разрешения за строеж за общо 36 къщи. Тези разрешения са издадени от главния архитект на Несебър без задължителната по Закона за устройството на територията виза за проектиране.

От ВАП сега заявяват, че влязло в сила разрешение за строеж не подлежи на отмяна, "поради което всяко следващо такова в полза на същия възложител и за същия поземлен имот е нищожно".

От прокуратурата изтъкват, че при съгласуването на строежа на "Комплекс "Венид Еко вилидж" директорът на екоинспекцията (РИОСВ) в Бургас не е направил задължителните преценки за оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимостта съгласно Закона за биологичното разнообразие. Според ВАП тези пропуски отново водят до нищожност на осемте разрешения за строеж.

След получаване на материалите от ВАП Окръжната прокуратура в Бургас е внесла в Административния съд иска за обявяване за нищожни на осемте строителни разрешения.

От ВАШ заявяват още, че в резултат на произнасяния на директора на РИОСВ Бургас след 2007 г. не е осъществена адекватна и съобразена със закона защита на местообитанията на дивите и животински видове и че по същество се намалява защитената зона. Затова прокуратурата сезира министъра на околната среда и водите за включване на имота в окончателната граница на защитената зона "Емине - Иракли". От прокуратурата отбелязват, че в момента тече заключителна процедура по издаване на заповед за границите на защитената зона.

Дневник