След като България изпълни и последното изискване, за да бъде поканена в чакалнята на еврозоната, което бе обявено в петък вечерта, от сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се разбира, че тя ще се произнесе по сделката, с която държавната Българска банка за развитие (ББР) придоби дял в частната Първа инвестиционна банка.

Производството е образувано на 10 юли, след като в антимонополният орган е постъпило уведомление от ББР. В него се казва, че операцията се очаква да окаже въздействие върху банковия пазар в България.

След стрес тестове на българските банки, проведени от Европейската централна банка през миналата година, бе установен недостиг на капитал в две от тях, като доскоро ПИБ не успяваше да го набере. Това наложи държавата да се намеси, за да изпълни и това изискване, за да може България да бъде поканена в чакалнята на еврозоната. За целта чрез ББР държавата придоби 70% от увеличението на капитала за около 140 млн. лв. Така акциите на банката, която се търгува на борсата, бяха оценени над двойно по-високо, отколкото на пазара.

Дневник