Футболните игрища, които се намират до зала „Плиска“ ще бъдат дадени под наем за 10 години. Спортният комплекс, известен като „Атлетик Арена“, се състои от три игрища с изкуствена настилка, ограждения, осветление.

Той се стопанисва от ФК „Атлетик“, който стана наемател на имота през 2010 година и за 10-те години инвестира в него над 150 хил.лв. Договорът на клуба изтича и по тази причина администрацията обявява нова процедура за отдаване под наем на спортната база.

ФК „Атлетик“ е подал заявление да продължи да стопанисва терените и за следващия период, в който Общината ги отдава под наем, като засега е единственият, който иска да участва в процедурата.

„За годините, в които стопанисваме игрищата, мястото се превърна в едно от най-използваните за аматьорски футбол. На терените тренират и децата от клуба, провеждат се и срещи с благотворителен характер. Положихме усилия, средства, за да направим футболния комплекс притегателно място за любителите на футбола. Ще продължим да сме добри стопани и през следващите години“, каза за ШУМ.БГ Стойко Стойков – Чочо от ФК „Атлетик“.

Той добави, че намерението на клуба е да ремонтира и четвъртото игрище в комплекса, като то ще бъде мултифункционално и освен за футбол ще може да се използва и за хандбал и други спортни игри.

Теренът, на който сега е разположена „Атлетик Арена“ е от 3000 кв.м. Общината отдава под наем два парцела от по 1500 кв.м. От администрацията предлагат процедурата, по която игрищата да се отдадат под наем, да е конкурс.

Според Наредбата за отдаване под наем на общинско имущество, определената базисна цена на парцела от 1500 кв.м. южно от залата е в размер на 9 900 лв. без ДДС на година. Според същата Наредба, ако имотът е за здравни, образователни, спортни, социални и други обществено значими дейности, то Общинският съвет може да определи по-ниска наемна цена от базисната, като при провеждането на конкурс тя може да е по-малка с 50%.

Предложението на администрацията е годишният наем на единия парцел да е от 4 950 лв. годишно без ДДС или 49 500 за десет години, като част от сумата, но не по-малко от 18 хил.лв. да се заплаща на равни годишни вноски. За останалата част от наемната цена, но не по-малко от 31 500 лв. да бъдат извършвани строително-ремонтни дейности в обекта за срок от до три години от сключване на договора за наем.Същата наемна цена се предлага и за другия терен, който е югоизточно от зала "Плиска", като условието е не по-малко от 24 000 лв. да се заплащат на годишни равни вноски, а за сума не по-малка от 25 500 лв. да се извършат ремонти.

Други условия, които Общината ще включи в договора с наемателя, са обектът да се използва само по сегашното си предназначение, да не се отдава на трети лица или да се пренаема, да има достъп до обекта за спортни мероприятия, всички ремонти и подобрения са за сметка на наемателя и остават собственост на Общината, наемателят заплаща и текущите консумативи на обекта.

От участниците в конкурса Общината ще изиска и програма за управление на спортния обект, в която да се посочи възможностите за заплащане на наемната цена, план за ползване на комплекса, доказателства за развитие на спортна дейност и др.

Предстои Общинският съвет да разгледа предложението на администрацията за отдаване на обекта по наем на сесията си на 30 юни. Ако съветниците гласуват за обявяване на конкурса, следва общината да обяви процедурата и да избере наемател.

ШУМ.БГ