Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов подаде сигнал срещу антикорупционната комисия до Главния прокурор и Специализираната прокуратура. Председател на антикорупционната комисия е бившият главен прокурор Сотир Цацаров, който подкрепи настоящия за поста.

В сигнала Иванов се позовава на излязла в електронни медии информация и настоява да бъдат разследвани действията на членове на комисията, заявили частичен отказ от иск и искане за вдигане на наложени обезпечителни мерки -запори върху акции на три дружества, едно от които е БТК, за която междувременно се разбра, че има нов собственик.

"Описаните факти дават основание за съществуването на обосновано предположение, че между КПКОНПИ и трети лица ....са възникнали правоотношения, по силата на които държавата се е отказала от своето право да получи дялове и акции или тяхната равностойност, без законово основание и без насрещна престация", се казва в сигнала.

Иванов призовава да бъде проверено и дали с бездействието си главният прокурор не е извършил престъпление: "От датата на публичното огласяване на изложените факти и до настоящия момент главният прокурор Иван Гешев, действайки като ръководител на единната и централизирана прокуратура, не е инициирал или дал указания за извършване на действия по разследване, въпреки наличието на данни за престъпление, създаващо опасност за сериозно накърняване на имуществения интерес на държавата."

Дневник