Българите остават хората в Европа, който са най-малко доволни от личните си отношения с другите. Това, от своя страна, е един от основните белези за това дали хората са доволни от живота си и от обществото, в което живеят.

Данните са от тази седмица и са разпространени от Евростат. Те са за 2018 г., която е последната, за която статистическият институт на ЕС е събрал релевантни данни от наблюдаваните държави.

Те са на базата на отговорите на въпрос как анкетираният оценява от 0 (изобщо не съм доволен) до 10 (напълно съм доволен) отношенията си с любим човек, близък или приятел. Средният за ЕС показател е 7.9 пункта, докато за България е 6.6 пункта. За страната това е подобрение с почти цял пункт спрямо 2013 г. Но въпреки това българите остават сами в отделна категория - всички останали са над прага от 7 пункта (13 държави) и над 8 пункта (още 13 държави). Швейцария и Норвегия, които не са в ЕС, са с показатели дори над почти всички страни от съюза.

"Една добре функционираща обществена среда допринася за баланса между работа и личен живот и позволява на хората да се чувстват част от това общество. Добрите лични отношения също така защитават хората от самота и допринасят като цяло за благосъстоянието им и да се чувстват добре", се казва в съобщението на Евростат.

Данните, взети от EU-SILC - проучването за доходите и условията на живот, показват още, че жените са малко по-доволни от личните си отношения.

Разлика има и според възрастта - 8.3 пункта е показателят при младите (16-24 години) и 8 пункта при възрастните (65-74 години). След 75 години тази удовлетвореност започва намалява до 7.9 пункта.

Но европейците в най-активна възраст (35-64 години) са най-неудовлетворени - 7.8 пункта среден показател.

  • Българите са и сред европейците, които през 2018 г. са казали, че най-рядко се чувстват щастливи. Малко над една трета от анкетираните са споделили, че са се чувствали непрекъснато или често щастливи. Останалите две трети са в групата, отговорила, че се чувстват щастливи понякога, много рядко или никога. Подобна нагласа определя не само всекидневното настроение, но и и гледната точка - позитивна или негативна - към случващото се в живота. Средният показател за Европа е над 60% да казват, че са се чувствали щастливи през последния месец. В Ирландия този показател достига 79% , а близо (76%) са Финландия, Австрия, Нидерландия и Белгия.                                 

    В страните от ЕС най-доволни са жителите на Ирландия, Малта Австрия и Словения (8.6 пункта). Близо до тях са Кипър и Швеция (по 8.5), Финландия (8.4) и Чехия (8.3).

    На другия полюс е България, пред която са Италия Унгария и Румъния (по 7.6), Хърватия (7.5) и Гърция (7.1).
    Като цяло няма промяна в общото ниво в Европа спрямо 2013 г. България е лидер по подобрение (+0.9 пункта), заедно с Кипър (+0.5) и Естония, Италия, Португалия и Словения (+0.3). Жителите на страни като Дания, Латвия, Нидерландия, Литва и Люксембург са станали по-недоволни от личните си отношения, но корекцията е в рамките на 0.2 - 0.3 пункта.                       Дневник