Проектите на 5 училища в Шуменска област печелят финансиране по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Те ще получат между 45 000 и 300 000 лв. 

Две от училищата са с над 300 ученици, затова са класирани в т.нар. "Голяма категория" - СУ "Сава Доброплодни" и СУ "Йоан Екзарх Български". Първото получава 275 000 лв., а второто максимума на програмата от 300 000 лв. 

В категорията за малки училища са одобрени СУ "Трайко Симеонов"  и ПТГ "Симеон Велики" във Велики Преслав с проекти по 50 000 лв., както и ОУ "Свети Климент Охридски" в село Пет могили, което ще получи 45 000 лв. 

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като финансира създаването на нови високотехнологични училищни центрове. Те ще представляват съвкупност от учебни пространства с фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене.

Съгласно условията на STEM всяко от училищата трябва да обособят до 5 кабинета, в които учениците да изучават и да прилагат компетентности в областта на природо-математическите науки. 

СУ "Сава Доброплодни" смята да обособи 5 зони - за симулации и експерименти “Мегалаб”; Свободна зона за дискусии; Зона за представяне; Зона за проучване и обмяна на опит; Зона за ограничен достъп, която ще има техника и материали, които да бъдат използвани само в присъствието на преподавател или специалист. 

СУ "Йоан Екзарх Български" е кръстил своя център "Утреландия". Той ще бъде изграден в приземния етаж на училището и ще съдържа 4 зали и 3 помощни помещения 

Проектът на СУ "Трайко Симеонов" пък ще бъде реализиран в две помещения на втория етаж на училището. На площ от 54 кв. м. ще се направи Makerspace работилница с 3D принтер, в която ще се обособят пространства за учене, „правене“ на дигитални технологии, „обучение чрез опит“, „учене чрез правене“, “учене чрез игра”. Ще се оборудва и втори кабинет с площ 24 кв. м., предвиден за работа на педагогическите специалисти. 

ШУМ.БГ