Българите са най-песимистично настроени сред редица страни в Източна Европа за възможностите за намаляване на равенството между богати и бедни и това е тенденция отпреди пандемията, сочи изследване на "Пю рисърч център".

Още преди пандемията много хора по света са се чувствали песимистично настроени за неравенството в доходите, управлението и възможностите за създаване на работни места според проучването от пролетта на 2019 г., но обявено сега, се казва в изследването, публикувано в четвъртък.

Сред 34 държави медианният дял на хората, които казват, че се чувстват песимистично настроени за намаляването на пропастта между богати и бедни, е 65% (това е процентът, разделящ държавите наполовина). Много са и съмняващите се в начина, по който работи политическата им система (медианният процент е 54 на сто) или достъпността на добре платени работни места (53%).

За образователната система повече хора са оптимисти, отколкото песимисти (53%).

В България песимистичните нагласи обаче далеч надхвърлят медианните. Освен че почти три четвърти от българите са посочили като най-голям проблем намаляването на пропастта между богати и бедни, 69% са с негативна нагласа заради начина, по който работи политическата система на страната им. Други 59% виждат проблем с достъпността на добре платени работни места, а 58% - в перспективите пред образователната система.

Песимизмът на българските респонденти е далеч над този на други държави в Източна Европа по отношение например на образователната система (в Полша и Словакия например песимистично са настроени по този въпрос 32% от респондентите), както и за работата на политическата система (в Полша така са отговорили 35%, в Словакия - 55%, в Унгария - 51%).

Песимизмът за социалната пропаст също надхвърля този в Източна Европа (с изключение на сходната Унгария, 70%), но е малко под този в западните държави. В региона само в Гърция показателят е по-висок (79%); във Франция обаче е 86 на сто, в Германия - 79%, в Испания - 84%

В почти всички държави в Европа - с изключение на Италия - пропастта между бедни и богати се счита за основния проблем.

"Пю" отбелязва, че в някои държави има големи разделения между песимисти и оптимисти по идеология (33 пункта разлика в Унгария, 23 - в Литва, 20 - в Бразилия, 19 - във Великобритания, 10 - в Израел).

Според изследователския център основен проблем е свързан с въпросите за финансовото бъдеще на децата.

Дневник