Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" продължава да е на загуба и през първото полугодие на 2020 г. Дружеството има отрицателен финансов резултат от 128.7 млн. лв., което все пак е с 41.6 млн. лв. по-малко спрямо отчетената загуба от 170 млн. лв. към полугодието на 2019 г. Това показват данните от отчета на дружеството за първите шест месеца на годината, цитирани от "Капитал".

През първите 6 месеца на годината са продадени 1.7 млн. мвтч електроенергия, а за същия период на предходната - 3.28 млн. мвтч. Това е свиване от близо 50% и се дължи на значително намалените количества продажби на свободния пазар.

По традиция една от основните причини за загубите на централата са разходите за квоти за емисии на парникови газове. През първото полугодие разходите само за тях са 130 млн. лв., но и това е по-малко в сравнение с година по-рано, когато сметката за това е достигала над 190 млн. лв. Тази разлика отново се дължи на по-ниското производство, като по същата причина и разходите за въглища са значително по-ниски. За първите шест месеца те са 58.5 млн.лв., докато през същия период на м.г. са били почти 110 млн.лв.

Дневник