10 800 кв.м асфалтова настилка е подменена до момента в 8 села от община Шумен. Летните ремонти продължават, като е предвидено да се работи в още 8 села.

"Ремонтите се извършват от фирма "Автомагистрали Черно море", с която общината има сключен договор", обясни за ШУМ.БГ директорът на дирекция "Устройство на територията" Валентина Йорданова.

В село Благово са ремонтирани 1601 кв.м, във Ветрище 862 кв.м, във Вехтово 1064 кв.м, в Градище 1344 кв.м, в Друмево 805 кв.м, в Ивански 2431 кв.м, в Ил. Р. Блъскво 1210 кв.м и в Радко Димитриево 1480 кв.м.

Изразходваната до момента сума е в размер на 232 807 лв. с ДДС. За ремонтите в останалите села са заделени около 140 хил. лв.

Заради по-слабото изпълнение на приходната част на общинския бюджет тази година ще се ремонтира само една отсечка от общинската пътна мрежа - 10-те километра от Царев брод до Велино. Работата е поверена на ОП "Строителство и благоустройство", като служители на предприятието от началото на седмицата маркират и изрязват с машина местата за кърпене.

ШУМ.БГ