Териториалното статистическо бюро в Шумен търси да наеме 620 редовни преброители и контрольори за предстоящото "Преброяване 2021", съобщиха от там. 

До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на "Преброяване 2021" и в сайтовете на общините.

От Статистиката уточняват, че най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. 

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените хора, жилища и сгради. 

"Преброяване 2021" ще се проведе през януари и февруари идната година. 

ШУМ.БГ