3 493 души са избрали да живеят в селата и градовете на област Шумен през миналата година. 1291 от тях са се преселили в Шуменско от други краища на България, а 2 202 – от чужбина. За сравнение през 2018 г. в Шуменско са се заселили 1 203 българи и 1 672 чужденци.

Това сочат данните за миграционния поток през миналата година на Териториалното статистическо бюро.

Броят на хората, напуснали Шуменско и решили да живеят в други населени места в страната за 2019 г. е 1 509. От тях 487 са избрали за ново местоживеене област Варна (516 през 2018 г.).  799 от жителите на Шуменско са емигрирали в чужбина през м.г., През 2018 г. техният брой е бил  654

Сред всички лица от област Шумен, сменили своето местоживеене през 2019 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години (19.1%), следвани от лицата от 30 до 39 години (14.6%).

ШУМ.БГ