Здравейте, в с. Драгоево, текат ремонтни дейности за подмяна на водопровода. От 2
дни селото е без вода, поради авария. Каналите за новите тръби се пълнят с вода, а от чешмите, нито капка.  ВиК са уведомени и не  предприемат никакви мерки и никой не може да каже, кога ще има вода. На дежурни телефон отговарят "Нищо не може да направим, ако искате, може да подадете жалба в работен ден". А какво ще правим без вода до първия работен ден? И след като подадем молба, колко ли дена ще отнеме, докато тя бъде разгледана?

Веси Иванова, ivanova006@gmail.com