Нивото на емисиите на парникови газове от селскостопанските животни (крави, свине и други) е по-високо, отколкото от всички превозни средства в ЕС. Това съобщава британският вестник The Guardian, като цитира новия доклад на природозащитната организация Greenpeace. Оказва се, че ако всички в Европа преминат към електрически автомобили, почти нищо няма да се промени за екологията, освен ако не се направи нещо за намаляване броя на добитъка, пишат от Automedia.

Според данните на Организацията на ООН по прехрана и земеделие от 2018 г., добитъкът във фермите на ЕС (включително във Великобритания) е емитирал около 502 милиона тона парникови газове годишно - най-вече метан. За сравнение, автомобилите за изхвърлили около 656 милиона тона въглероден диоксид. Ако се изчислят косвените емисии на парникови газове и се вземе предвид каква част от тях се отделя поради отглеждането и производството на фуражи, обезлесяването и други неща, тогава общите емисии от животновъдството ще възлизат на около 704 милиона тона.

Докладът също така посочва, че консумацията на месо е нараснала с 9,5% от 2007 до 2018 г., което води до 6% увеличение на емисиите. Това е като да пуснеш 8,4 милиона нови бензинови коли по пътищата. Ако този растеж продължи, ЕС ще има много по-малко шанс да изпълни ангажиментите си за намаляване емисиите на парниковите газове съгласно Парижкото споразумение.

"Научните доказателства са пределно ясни. Цифрите ни казват, че не може да избегнем влошаване на климата, ако политиците продължават да защитават индустриалното производство на месо и млечни продукти. Селскостопанските животни няма да спрат да пърдят и да се оригват. Единственият начин да се намалят емисиите до необходимото ниво е да се намали броят на добичетата", казва Марко Контиеро, който отговаря за земеделската политика на Greenpeace

Днес.бг