До Екипа на ШУМ.БГ

Уважаеми Господа,

На 09. 07. 2020 г. като управител на Графус ООД входирах в Деловодството на Община Шумен молба, адресирана до г- н Кмета - Любомир Христов с искане за ремонт на пътната настилка по ул. "Самара", ул. "Пловдив" и ул. "Тимок", изграждане на пешеходен тротоар и улично осветление по ул. "Самара" в частта и от ул. "Бели Лом" до ул. "Ген. Драгомиров" и улично осветление по ул. "Бели Лом" в частта и западно от ул. Тимок всички, намиращи се на територията на кв. Б. Българанов в гр. Шумен.

С настоящото писмо бих желал от мое име и от името на всички служители в Графус ООД, както, и на всички живущи в обхвата на споменатите улици в кв. "Б. Българанов", да поднеса своите най-искрени благодарности към г- н Кмета на Община Шумен, за това, че вече са факт, монтирани и действащи 13 бр. чисто нови стълбове за улично осветление с ЛЕД светлина, като оставаме с надеждата, че това е първата стъпка от желаните дейности по обновяване на инфраструктурата в тази част на гр. Шумен!

Деян Начев

Управител - Графус ООД

гр. Шумен

grafus@abv.bg