Приключи строителството на Научноизследователския лабораторен комплекс на Центъра за върхови постижения към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" /ШУ/. Предстои да се закупи техника за над 1,4 млн. лв., с която ще се оборудват залите. 

Това съобщи пред журналисти днес ректорът на ШУ проф. Георги Колев. На онлайн пресконференцията присъстваха още ръководителят на научния екип от ШУ доц. д-р Теодоси Теодосиев и Добринка Добрева, главен експерт Мониторинг и контрол на управление и изпълнение на проекта. 

Научноизследователска инфраструктура в ШУ е на площ 305 кв.м. В нея ще бъдат разположени дейта център с терминали за достъп,  три модула - „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси.

"Това е един много голям шанс за университета. Реално с този проект залагаме основата", а през следващия програмен период ще може да кандидатстваме и да надграждаме", каза проф. Колев. 

Изграждането на Центъра става по проект за 29,781 млн. лв., обхващащ 5 български университета и финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За ШУ "Епископ Константин Преславски" сумата е  3,054 млн. лв. Строително-монтажните дейности, на стойност 719 814 лв. с ДДС, бяха изпълнени  от шуменската фирма „ЖСП Стил“ ООД. Строителството стартира на 11-ти май т.г.

ШУМ.БГ