197 декара нови гори ще се появят на територията ДГС-Шумен, и ДГС-Нови пазар до 2023-та година, съобщиха от Североизточното държавно предприятие /СИДП/.
Това ще стане чрез мащабен проект за възстановяване на гори, пострадали от болести и вредители. Дейностите включват почистване на площите, почвоподготовка и залесяване.
Служителите на Горското в Нови пазар ще залесят 50 декара с широколистни видове край село Кюлевча. Шуменските горски пък ще възстановят два горски парцела площ 87 и 60 декара край село Овчарово.

От СИДП смятат, че навременното възстановяване на пострадалите гори ще има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Средствата са осигурени по ОП Програма за развитие на селските райони със съфинансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Целият проект включва залесяване на общо 1210 дка. на територията на СИДП.
ШУМ.БГ