Еврокомисията обяви днес предложението си за директива за минимални заплати - те няма да са на едно и също ниво в целия съюз, нито Брюксел налага на държавите конкретни измерения или изобщо задължението да определят минимална заплата.

Целта на Директивата за адекватните минимални заплати е да даде рамка за действие на националните власти, която да осигури приемлив стандарт на живот на хората, получаващи това заплащане. Държавите, в които има минимална заплата, трябва да я определят на адекватно ниво - с ясни и стабилни критерии, както и осъвременяване.

Настоящата криза удари особено тежко сектори, в които има много такива хора - здравеопазването, грижата за възрастни хора, търговията и чистотата, отбелязват от комисията. 60% от тях се затрудняват да преживяват с минималните си заплати - на 39% им е трудно донякъде, на 20% им е трудно, а на 11% им е много трудно.

Колективни преговори

Колективните преговори трябва да бъдат златен стандарт във всички държави членки, посочи еврокомисар Шмит. Шест от 27-те държави в ЕС нямат стандартизирана минимална заплата, но залагат на колективни преговори и при тях делът на нископлатените работници е по-нисък.

"Почти 10% от работещите в ЕС живеят в бедност (...) Хора, които имат работа, не би трябвало да се чудят как да свържат двата края"

Никола Шмит, еврокомисар по заетостта и социалните права

Ще иска ли комисията минималните заплати да са 60% от средната

Не. Идеята е държавите членки да имат критерии за оценка на това колко са адеквтни минималните заплати - сред тях покупателната способност, общото ниво и разпределението на заплатите, ръстът и развитието на продуктивността. Често използвани на международно ниво индикатори са 60% от средната медианна заплата и/или 50% от средната.

Какво следва

Предложението на комисията ще се обсъди от Съвета на ЕС и европарламента; за да бъде финализирана директивата, тя трябва да получи одобрението и на трите институции. Тя ще влезе в сила две години след това одобрение и на петата година от действието ѝ комисията ще оцени ефекта от нея.

Дневник